Er moet een landelijk onderzoek worden gestart om vast te stellen waar de giftige stof chroom-6 in Nederland precies is gebruikt. Dat vindt vakbond FNV. Volgens de bond is er onvoldoende inzicht in welke bedrijven en sectoren met de kankerverwekkende stof hebben gewerkt. Ook moet er een  meldpunt komen voor mensen die denken dat ze ziek zijn geworden door blootstelling aan chroom-6.

NS Trein in de werkplaats van NedTrain, Beeld: ANP

In Tilburg werkten tussen 2004 en 2011 ruim achthonderd werklozen met chroom-6, toen ze oude treinstellen schuurden. Daarbij kwam chroom-6 vrij. Het werk was onderdeel van een reïntegratieproject. In een kritisch rapport dat vorige week werd gepresenteerd, staat dat  gemeente Tilburg, NS/NedTrain en het Spoorwegmuseum ernstig hebben gefaald bij het bieden van een veilige arbeidsomgeving. Zij zijn dan ook ‘verantwoordelijk voor de eventueel veroorzaakte gezondheidsschade als gevolg van de blootstelling aan chroom-6’, aldus het rapport.

Vicevoorzitter Kitty Jong van FNV meent dat op basis van deze zaak verdere actie moet worden ondernomen. Dit kan zo niet langer. We strompelen van incident naar incident’, aldus de Jong. Volgens de vakbond wordt chroom-6 onder meer gebruikt in de burgerluchtvaart en mogelijk ook in windmolenparken, en is het tijd dat de overheid onderzoek doet.

De bond dringt tevens aan op een landelijk compensatiesysteem voor slachtoffers. Werkgevers die hun personeel hebben blootgesteld aan de giftige stof moeten volgens FNV de kosten dragen. 

Momenteel loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar de werkomstandigheden op de NS-werkplaats in Tilburg. Het Openbaar Ministerie (OM) bekijkt of Nedtrain, verantwoordelijk voor onderhoud bij de NS, nalatig is geweest. 

Het ging niet alleen mis in Tilburg; bij Defensie werden medewerkers die sleutelden aan Amerikaanse legermateriaal jarenlang aan chroom-6 blootgesteld. Na een RIVM-onderzoek naar de gevolgen hiervan trof het ministerie een schaderegeling met ex-medewerkers.

Bron: Volkskrant, 2019