Wat is Chroom 6

Wat is Chroom-6?

Bij werkzaamheden aan chroom houdende metalen of chroom houdende coatings kunnen mensen worden blootgesteld aan Chroom-6. Dit kan zowel via inademing als via de huid gebeuren. Vanwege de sterk giftige en kankerverwekkende eigenschappen van Chroom-6 is het belangrijk dat maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat men geen nadelige gezondheidseffecten zullen ondervinden. De werkgever is verantwoordelijk werknemers hiertegen te beschermen.

Chroom is een metaal en kan in meerdere vormen voorkomen waaronder het 3-waardig en 6-waardig chroom. Chroom-3 en Chroom-6 zitten in mineralen die van nature voorkomen op aarde. Chroom-3 zit ook in onze voeding en is onschadelijk. Chroom-6 is daarentegen schadelijk voor de gezondheid. Het wordt vanwege de nuttige eigenschappen, zoals bijzonder goede roestwerendheid, aan diverse producten toegevoegd. De gevaarlijke stof hecht zich eenvoudig aan metalen en wordt onder andere verwerkt in verf, hout, plastic en metaal. Als deklaag of ingrediënt in bouwmaterialen biedt het extra stevigheid en bescherming tegen corrosie.

Waarom is het schadelijk?

Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling, op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting. Daarnaast kan het allergische reacties veroorzaken zoals astma en contacteczeem. Chroom-6 kan op drie manieren in het lichaam terechtkomen: door inslikken (maag), door inademen (longen) of via de huid. De Chroom-6 verbinding moet daarvoor eerst oplossen in het water van het longslijm, maagsap of zweet van de huid. Na het oplossen kan het een lichaamscel ingaan en zo in het lichaam komen. Chroom-6 dat in de longcellen, darmcellen of huidcellen terechtkomt, wordt daar verder omgezet in chroom 3. Alleen bij de omzetting in cellen kan de long-, darm- of huidcel beschadigd raken. De kans op gezondheidsschade is op deze plekken daarom het grootst.

Kort samengevat wordt het in je lichaam omgezet in chroom 3. Als de omzetting in een lichaamscel plaatsvindt, dan kan schade aan de cel ontstaan. Op de plek in het lichaam waar cellen beschadigd worden, kan een gezondheidsprobleem ontstaan, zoals schade aan het DNA wat kan leiden tot bijvoorbeeld kanker.

Bepalend of de mens ziek wordt van Chroom-6 heeft vooral te maken met de duur (in tijd gezien) en de mate van blootstelling (veel of weinig). De kans dat je ziek wordt na een eenmalige/kortdurende blootstelling aan Chroom-6 is zeer gering.

Op het Arboportaal van de Nederlandse Overheid staat het actuele ‘Beheersregime Chroom-6‘. Hier lees je hoe je er mee om moet gaan en welke maatregelen je moet treffen. 

Waar kun je Chroom-6 tegenkomen?

Je kunt het in onder andere de volgende producten tegenkomen:

 • pigment in verven (inkt en plastic);
 • anti‐corrosiecoatings;
 • roestvrijstaal en andere chroomlegeringen;
 • houtconserveermiddelen;
 • cement.

Deze producten zijn veelal verwerkt als verf op:

 • kunstwerken (bruggen; sluizen en stuwen);
 • gebouwen (op diverse bouwkundige onderdelen als staal en hout);
 • straatmeubilair en lantaarnpalen;
 • hekwerken, hoogspanningsmasten;
 • defensiematerieel;
 • vliegtuigen;
 • treinen;
 • schepen en onderzeeërs.

Sinds 1994 is het verboden om chroom-VI-houdende verf aan consumenten te verkopen. Ook is gebruik in bepaalde producten en speelgoed verboden. Voor de concentraties Chroom-6 in leer, cement en mengsels (waaronder verf), zijn grenswaarden opgesteld binnen de Europese regelgeving. Er is op dit moment nog geen algeheel verbod in Nederland op het gebruik van Chroom-6 houdende verf. SEEF heeft het detecteren eenvoudig gemaakt met onze detectiekit

Chroom 6 komt veel voor in oude verflagen
Chroom-6 komt veel voor in oude verflagen op staal

Hoe komt Chroom-6 vrij?

Voornamelijk komt het vrij bij het bewerken van behandelde objecten. Denk hierbij aan stralen, lassen schuren, etc. Zo lang het niet wordt bewerkt is Chroom-6 ongevaarlijk! Het komt, afhankelijk van de bewerking, dan vrij als:

 • Stof, grof – bijvoorbeeld schilfers die loskomen door “ouderdom”, door “los-bouten”, door boren en krabben;
 • Stof, fijn – stof die vrijkomt tijdens handmatig schuren;
 • Stof, zeer fijn – stof die vrijkomt tijdens machinaal schuren en slijpen.
 • Gas, damp of rook – tijdens slijpen, branden, snijden, stralen en/of lassen.

Daarnaast komt het ook vrij tijdens het aanbrengen (spuiten) van Chroom-6 houdende verf.

Grenswaarden van deze gevaarlijke stof

Met ingang van 1 maart 2017 geldt 0,001 mg/m3 als TGG-8u (1 μg/m3)* als grenswaarde voor de blootstelling aan Chroom-6. Dit geldt voor zowel oplosbare als slecht oplosbare verbindingen. Deze grenswaarde heeft als gevolg dat bij het bewerken van objecten met Chroom-6 in veel gevallen extra veiligheidsmaatregelen voorgeschreven worden.

*TGG = tijd gewogen gemiddelde (de aanduiding TGG-8u = x betekent dat binnen een periode van acht uur het niveau hoger kan zijn dan de grenswaarde x en op andere momenten lager).

Translate »
Open WhatsApp
1
Direct contact via Whatsapp?
Hallo! Kan ik je helpen? Je kunt hier direct met ons chatten via WhatsApp.
Powered by